22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
54, Persson Sten

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010-4515516

Mobiltelefon
072-5145191

Postadress
Box 1227

Postnummer
171 23

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 54, Persson Sten

Giltighetstid 2002-02-27 till 2027-02-27


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning