22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
27, Karlsson Hårrskog Mari

Företag
Betongindustri AB

Telefon
013-15 63 59

Mobiltelefon
070-60 758 18

Postadress
Regelgatan 7

Postnummer
589 41

Ort
Linköping

Län
  • Östergötlands län
  • Jönköpings län
  • Örebro län
  • Västra Götalands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 27, Karlsson Hårrskog Mari

Giltighetstid 2000-08-24 till 2025-08-23


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning