30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
22, Bergqvist Lennart

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010-4515615

Mobiltelefon
070-3308531

Postnummer
652 21

Ort
Karlstad

Län
  • Värmlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 22, Bergqvist Lennart

Giltighetstid 2000-06-19 till 2025-06-18


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning