22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
203, Rapp Ted

Företag
Byggföretagen

Telefon
08-698 58 66

Mobiltelefon
0733-900 650

Postadress

Postnummer

Ort
Stockholm

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 203, Rapp Ted

Giltighetstid 2015-09-18 till 2023-03-30


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • E: Testo - borrhålsmätning
  • Ub: Uttaget prov (begränsad behörighet)