22 februari 2024

Vanliga frågor och svar

 1. Varför ska jag anlita en fuktkontrollant som är RBK-auktoriserad? 
  En RBK-auktoriserad fuktkontrollant följer ett noga utarbetat system och har dokumenterad kompetens för uppgiften. Anlitar du inte en RBK-auktoriserad fuktkontrollant för att utföra RF-mätning i betong har du ingen aning om vad du betalar för. Du måste själv bedöma mätteknikerns kompetens. Mätningen kan ge ett resultat som inte stämmer med verkligheten och osäkerheten i resultatet är troligen okänd. En mätning som utförs felaktigt ger oftast en för låg RF som resultat. Det medför att du riskerar att lägga ytskiktet på ett underlag som är för fuktigt. Detta ökar risken för att en fuktskada ska uppstå. 
   
 2. Hur vet jag att den jag anlitar för RF-mätning har den kompetens som behövs?
  Testa den kontrollant du anlitar! Begär att få veta hur mätutrustningen kontrolleras, kalibreras, för att säkerställa att den visar rätt. Hur ofta kalibreras den och utförs några egenkontroller däremellan? Hur stor är mätosäkerheten och hur den är bestämd. Hur utförs dokumentationen av mätresultaten och vilka dokument får du som kund. Vilken utbildning i ämnet har personen ifråga? Utifrån detta kan du förhoppningsvis göra en bedömning. Ett enklare sätt är att anlita en RBK-auktoriserad fuktkontrollant!
   
 3. Varför ska mätuppdragen registreras på www.rbk.nu?
  För att RBK ska kunna följa kontrollantens verksamhet. Registreringarna ligger till underlag för utförandet av revisioner. Revisionerna har till uppgift att se till att alla följer systemet och upptäcka fel och brister i systemet till fördel för dem som nyttjar kontrollanterna. Registreringen är således till för er som köper eller föreskriver kontrollanternas tjänster för att säkerställa att ni erhåller korrekta mätvärden.
   
 4. Registreras enskilda mätvärden på www.rbk.nu?
  Nej. Endast projektnamn, beställare, mätmetod, antal mätpunkter och uppdragets start- och slutdatum registreras. Dessa uppgifter kan inte nås av någon annan än den fuktkontrollant som utfört och registrerat uppdraget samt RBK. Inga mätprotokoll eller RF-värden registreras. 
   
 5. Hur går jag tillväga om jag är missnöjd med en RBK-auktoriserad fuktkontrollant?
  Kontakta Ted Rapp på Sveriges Byggindustrier som är revisionsledare samt tekniskt sakkunnig i RBK. Telefon 08-698 58 66, Ted Rapp.

 6. Hur går jag tillväga om jag har synpunkter på systemet?
  Kontakta Ted Rapp.

 7. Finns det auktorisationsordningar inom RBK för fuktmätning i andra material än betong?
  Nej, inte i dagsläget.

Har du andra frågor? Kontakta Ted Rapp.