5 februari 2023

Fuktproblem gör ingen glad

Så här kan det se ut när en matta limmats på ett betongbjälklag innan byggfukten är tillräckligt uttorkad.

Limmet mellan matta och betong bryts ner, förtvålas, vilket gör att mattan släpper från underlaget. Limmet ger ifrån sig en obehaglig lukt men det är inte säkert att den känns i rumsluften innan mattan viks upp som på bilden. Risken finns att nedbrytningsprodukterna påverkar brukaren av byggnaden. När fuktproblem uppstår i en byggnad kan den som stadigvarande vistas i byggnaden besväras av trötthet, huvudvärk, koncentrationsbesvär irritation och torrhetskänsla i ögon, näsa, hals och hud.

Fuktpr1.jpg

För att undvika dessa problem måste betongen vara tillräckligt torr innan ytskiktet appliceras. Hur mycket betongen måste torka varierar beroende på vilket ytskikt som ska användas. Upplysning om detta bör materialtillverkaren kunna tillhandahålla. Om inte, används branschspecifika anvisningar; till exempel anvisningar i AMA Hus 18.

Enda sättet att avgöra om betongen är ”torr” är att mäta fukten. Praxis är att mäta RF, Relativa fuktigheten. Detta är en komplicerad mätning! Tyvärr är det så illa att om mätningen utförs felaktigt så blir resultatet oftast ett för lågt värde. Denna felbedömning medför alltså att betongen bedöms vara torrare än vad den egentligen är vilket medför att risken ökar för att en fuktskada ska uppstå.

Anlita alltid någon som vet hur fuktmätning i betong ska utföras. Anlita en RBK-auktoriserad fuktkontrollant!