23 juni 2021

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
269, Stenberg Niklas

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010-4515018

Mobiltelefon
073-231 92 99

Postadress
Libro Ringväg 27

Postnummer
752 28

Ort
Uppsala

Län
  • Uppsala län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 269, Stenberg Niklas

Giltighetstid 2019-05-21 till 2021-04-30


Mätmetoder