15 september 2014

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • Ny mätutrustning för RBK-mätning

    Systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant – betong har nu fått tillskott med ny mätutrustning för RF-mätning. Den RF-givare som nu kan användas inom systemet heter Vaisala HMP40S med vilken mätning utförs i kombination med indikator HM40. Manual fuktmätning i betong har kompletterats med en rutinbeskrivning där tillvägagångssättet vid borrhålsmätning, egenkontroll och kalibrering av mätutrustningen beskrivs.
    Rutinbeskrivningen, Rutin för RF-bestämning i borrhål Vaisala HMP40S, kan laddas ner på www.rbk.nu under LADDA NER/BESTÄLL, Fuktmätningsmanual, Flik 11. Utrustningen marknadsförs av Vaisala Oyj, www.vaisala.com.

Testa RBK:s hemsida!

Här kan du leta rätt på RBK-auktoriserade fuktkontrollanter och söka info om RBK men även hitta utbildningar som är kvalitetssäkrade av RBK. Du kan på projektkartan leta rätt på vem det är som utför fuktmätningarna i pågående projekt. Hittar du det du önskar? Saknas information?

Kom gärna med synpunkter till info@rbk.nu