29 april 2016

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • Välkommen till RBK:s informationsdag 2016!

    Den 11 maj genomförs RBK:s informationsdag på Solna Access i Solna (Stockholm), med start 9:30. Seminariets huvudtema är fuktmätning i betong med syfte att säkerställa att byggbranschen levererar sunda byggnader med en god inomhusmiljö. Erfarenheter och kommande förändringar avseende systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant presenteras. Betong innehållande flygaska och slagg är idag vanligt förekommande vilket påverkar mätmetoder och utförande avseende fuktmätning. Under dagen diskuteras även verktyg för att prognosticera hållfasthetstillväxt och uttorkningstider avseende betongkonstruktioner. En avstämning av ett pågående utvecklingsprojekt avseende mätmetoder och utrustning för avjämningsmassa kommer att presenteras. Seminariet riktar sig till alla aktörer som vill undvika problem på grund av fuktig betong dvs beställare, projektörer, entreprenörer, förvaltare, fuktkonsulter, fukttekniker, RBK-auktoriserade fuktkontrollanter samt övriga som är involverade i byggprocessen. Ladda ner en inbjudan här. Mer information och anmälan på www.sverigesbyggindustrier.se/kurs under rubriken seminarier. Välkommen!

Testa RBK:s hemsida!

Här kan du leta rätt på RBK-auktoriserade fuktkontrollanter och söka info om RBK men även hitta utbildningar som är kvalitetssäkrade av RBK. Du kan på projektkartan leta rätt på vem det är som utför fuktmätningarna i pågående projekt. Hittar du det du önskar? Saknas information?

Kom gärna med synpunkter till info@rbk.nu