16 juni 2019

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • Reviderad manual version 6:1

    Välkommen till RBK - ctl00_cph1_pg113_exnewsImage

    Från och med 2019-02-01 gäller ett antal revideringar i Manual - Fuktmätning i betong ver 6. Framförallt gäller det mätmetoden "HumiGuard med webbplats". Mätmetoden "Kapacitiv givare Vaisala" utgår helt. Vilka dokument i manualen som berörs av revideringen framgår av FLIK 31 och de har versiosbeteckning 6:1.  Samtliga dokument i manualen finns här.

Kontakt med RBK:s kansli

För kontakt med RBK:s kansli maila med denna länk