24 oktober 2016

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • RBK:s informationsdag 2016

    Den 11 maj samlades 80 personer på Solna Access Konferens för information och diskussion om fuktmätning i betong och avjämningsmassa. Den betong som idag till största delen används i Sverige innehåller mineraliska tillsatsmaterial i form av flygaska och/eller slagg vilket påverkar mätutrustning och mätmetoder för RF-mätning. Peter Johansson från Lunds Universitet presenterade resultat från tre stycken SBUF-projekt där detta har undersökts. Ted Rapp, RBK, redogjorde för vilka förändringar detta kommer att medföra avseende systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong. För att kunna utföra prognoser över hur dagens betong härdar och torkar behövs nya prognosverktyg. Hans Hedlund, SBUF/Skanska, visade vad som finns idag och vad som är på gång. Anders Anderberg från Weber, som för dagen representerade GBR, redogjorde för de förändringar som planeras i GBR:s branschstandard för fuktmätning i golvavjämning. Dagens presentationer kan laddas ner under rubriken "Ladda ner/Beställ".

Testa RBK:s hemsida!

Här kan du leta rätt på RBK-auktoriserade fuktkontrollanter och söka info om RBK men även hitta utbildningar som är kvalitetssäkrade av RBK. Du kan på projektkartan leta rätt på vem det är som utför fuktmätningarna i pågående projekt. Hittar du det du önskar? Saknas information?

Kom gärna med synpunkter till info@rbk.nu