20 december 2014

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • RBK-systemet 15 år!

    Den 13 oktober 1999 auktoriserades de två första RBK-kontrollanterna och systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong lanserades. Syftet med systemet är att kvalitetssäkra mätresultat vad gäller relativ fuktighet, RF, för att undvika att ytskikt läggs på betong som inte torkat tillräckligt. Om så är fallet kan detta leda till fuktskador vilket kan orsaka problem för brukaren både ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv. Bakom systemet står byggbranschen genom samverkan i RBK, Rådet för ByggKompetens. I dag finns det 98st kontrollanter, i första hand koncentrerat till storstadsregionerna. I takt med att kunskapen ökar om de problem som fuktig betong kan orsaka ökar också efterfrågan av tillförlitliga mätresultat. Allt fler beställare ställer krav på att RF-mätning i betong ska utföras av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant. Detta leder till att antalet kontrollanter stadigt ökar i antal och sprider sig geografiskt över landet. Systemet har väckt intresse i Norge där det idag finns 4st RBK-kontrollanter och fler är på gång.

Testa RBK:s hemsida!

Här kan du leta rätt på RBK-auktoriserade fuktkontrollanter och söka info om RBK men även hitta utbildningar som är kvalitetssäkrade av RBK. Du kan på projektkartan leta rätt på vem det är som utför fuktmätningarna i pågående projekt. Hittar du det du önskar? Saknas information?

Kom gärna med synpunkter till info@rbk.nu