30 januari 2015

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
 • Uttaget prov

  Från och med den 9 januari 2015 utgår mätmetoden Uttget prov ur RBK- systemet för fuktmätning i betong. Anledningen är att metoden visat sig kunna ge missvisande resultat, främst vid mätning i betong med lågt vattencementtal. I de projekt där uttaget prov använts som mätmetod, och som registrerats på RBK:s hemsida senast den 9 januari 2015, får under en övergångsperiod metoden användas.
  Detta förutsätter att:

    - beställaren av mätningen informeras om risken att metoden kan ge missvisande resultat
    - ett dokument utställt av RBK bifogas mätprotokollet, oavsett betongens vct, i vilket
      problematiken och villkoren beskrivs
    - 
  mätuppdraget är avslutat senast 31 mars 2015.

Testa RBK:s hemsida!

Här kan du leta rätt på RBK-auktoriserade fuktkontrollanter och söka info om RBK men även hitta utbildningar som är kvalitetssäkrade av RBK. Du kan på projektkartan leta rätt på vem det är som utför fuktmätningarna i pågående projekt. Hittar du det du önskar? Saknas information?

Kom gärna med synpunkter till info@rbk.nu