2 juni 2020

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • Kunskap om betong är en färskvara!

    Välkommen till RBK - ctl00_cph1_pg115_exnewsImage

    Mycket händer inom betongområdet idag och det är nödvändigt att hålla sig uppdaterad. Ett exempel på fortbildning är utbildning avseende prognosverktyget PPB, Produktionsplanering betong. PPB kan användas både för planering inför produktion av betongkonstruktioner samt för prognostisering av uttorkningstider. För bästa resultat krävs att de som bygger inte bara har grundkunskap om betong utan även tar hänsyn till fuktproblematiken och att de som hanterar fuktfrågor och fuktmätningar har grundläggande kunskap om betong och hur materialet används under produktionen av betongkonstruktioner. Nedan finns länkar till några utbildningar inom betongområdet.

     PPB - Fukt, Fuktmätning i betong, Betong Kompetensklass II-U.

Kontakt med RBK:s kansli

För kontakt med RBK:s kansli maila med denna länk