2 augusti 2014

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • RBK:s informationsdag 2014

    Den 3 april samlades 75 personer vid Solna Access Konferens för att delta under RBK:s informationsdag. Nya rön gällande golvavjämning, cement, betong och fuktmätning diskuterades. Mycket händer på dessa områden vilket kan påverka framtida materialval, uttorkningstider samt utrustning och metoder för fuktmätning. Under eftermiddagen presenterades resultat från ett SBUF-projekt om fuktmätning i betong med lågt vct. Det blir allt vanligare att sådan betong används för att förkorta torktiden inför golvläggning. Det har visat sig att RF-mätning enligt dagens metodik kan ge missvisande resultat vilket initierade projektet. Slutrapporten kommer kunna laddas ner härifrån under hösten.

Testa RBK:s hemsida!

Här kan du leta rätt på RBK-auktoriserade fuktkontrollanter och söka info om RBK men även hitta utbildningar som är kvalitetssäkrade av RBK. Du kan på projektkartan leta rätt på vem det är som utför fuktmätningarna i pågående projekt. Hittar du det du önskar? Saknas information?

Kom gärna med synpunkter till info@rbk.nu