16 december 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
229, Taparchevska Julija

Företag
Skanska Asfalt & Betong AB

Telefon
010-448 69 35

Mobiltelefon
070 578 62 89

Postadress
Industrivägen 19

Postnummer
171 48

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län
  • Uppsala län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 229, Taparchevska Julija

Giltighetstid 2017-07-04 till 2022-07-03


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning