6 december 2021

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
226, Stark Adam

Företag
Conservator AB

Telefon
0480-888 50

Mobiltelefon
070-585 50 70

Postadress
Slöjdaregatan 11

Postnummer
393 66

Ort
Kalmar

Län
  • Kalmar län
  • Jönköpings län
  • Kronobergs län
  • Blekinge län
  • Gotlands län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 226, Stark Adam

Giltighetstid 2017-06-05 till 2022-06-04


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning