17 juli 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
135, Engdahl Mats

Företag
Engma AB

Telefon
0498219322

Mobiltelefon
0705-22 07 66

Postadress
Västerhejde Bjärs 466

Postnummer
621 99

Ort
Visby

Län
  • Gotlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 135, Engdahl Mats

Giltighetstid 2011-12-15 till 2019-05-15


Mätmetoder