11 december 2018

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
112, Josefsson Klas

Företag
Dry-IT AB

Telefon
031-711 87 00

Mobiltelefon
076-785 03 21

Postadress
Monsungatan 78

Postnummer
417 66

Ort
Göteborg

Län
  • Hallands län
  • Värmlands län
  • Västra Götalands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 112, Josefsson Klas

Giltighetstid 2009-05-18 till 2019-05-17


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning