16 december 2019

Publikationer - ladda ner eller beställ

För att ladda hem publikationen och spara ner den på din egen dator, högerklicka på länken och välj "Spara mål som...". För att kunna läsa pdf-filer behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader.


Auktorisationsregler betong med tillhörande bilagor, ansökningshandlingar, prislista mm

Auktorisationsregler, betong

Bilaga 1:   Manual fuktmätning i betong, RBK, se nedan
Bilaga 2:   Utbildningsplan, Fuktmätning i betong, under revidering
Bilaga 3:   Instruktion för upprättande och genomförande av tentamen
                 och övriga kunskapsprov, Under revidering 

Bilaga 4:  Blankett för ansökan om RBK-auktorisation
                Mall avseende intyg om "Allmän lämplighet" för ansökan om RBK-aukorisation 

Bilaga 5:   PM angående bedömning av mätmetod som önskar godkännande
                för att infogas i systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong.
Bilaga 6:   UTGÅTT!
Bilaga 7:   Förteckning över RBK-godkända huvudlärare jämte tentaminarättare
Bilaga 8:   Förteckning över RBK-godkända utbildningsgivare
Bilaga 9:   Förteckning över RBK-godkända tentaminahandläggare
Bilaga 11:  Prislista (auktorisationsavgift, projektregistrering, tentamen, praktiskt prov mm)
Bilaga 12: Kalibrering av RF-givare för användning inom systemet
                RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong
Bilaga 14: Blankett för ansökan om förnyelse av RBK-auktorisation
Bilaga 15: Instruktion för förnyelse av auktorisation


 

Fuktmätningsmanual - en av grundstenarna i systemet RBK-auktoriserad Fuktkontrollant Betong

En av grundstenarna i systemet RBK-auktoriserad Fuktkontrollant Betong är anvisningarna i fuktmätningsmanualen. I manualen beskrivs mätningsförfarandet, steg för steg, för de godkända mätmetoderna.

Manualen kan laddas ner från denna hemsida i form av ett antal pdf-dokument. Länk till manualen.

Manualen kan även beställas som trycksak från Sveriges Byggindustrier, Ted Rapp, tfn 08-698 58 66. Priset framgår av Prislistan.

Presentationer från RBK:s informationsdag 11 maj 2016

1. RBK har ordet
2. Fuktmätning i betong med lågt vct, Steg 3
3.  Prognosverktyg för betong....
4.  RBK-systemet
5.  Golvavjämning - GBR branschstandard
6.  Betong med mineraliska tillsatser
7.  Framtiden

Fuktmätning i betong med lågt vct, borrhålsmätning kontra uttaget prov.

Nedan kan tre rapporter från SBUF-projektet fuktmätning i betong med lågt vct laddas ner.
SBUF-projekt 12656, Fuktmätning i betong med lågt vct, Steg 1
SBUF-projekt 12706, Simulering av fuktmätning i betong med lågt vct (Steg 2)
SBUF-projekt 12941 & 13085, Fuktmätning i betong med lågt vct, Steg 3