30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
232, Marklund Johnny

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010-451 5113

Mobiltelefon
0722361696

Postadress
Brogatan 27

Postnummer
931 62

Ort
Skellefteå

Län
  • Västerbottens län
  • Norrbottens län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 232, Marklund Johnny

Giltighetstid 2017-10-24 till 2022-10-23


Mätmetoder