9 december 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
210, Törnkrans Mads

Företag
Skanska Asfalt & Betong AB

Telefon
036-34 60 00

Mobiltelefon
070-686 77 38

Postadress
Solåsvägen 16

Postnummer
553 03

Ort
Jönköping

Län
  • Jönköpings län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 210, Törnkrans Mads

Giltighetstid 2016-02-04 till 2021-02-03


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning