23 juni 2021

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
154, Jonsson Johan

Företag
Conservator AB

Telefon
0480-888 50

Mobiltelefon
070-394 40 70

Postadress
Slöjdaregatan 11

Postnummer
393 53

Ort
Kalmar

Län
  • Kalmar län
  • Blekinge län
  • Kronobergs län
  • Jönköpings län
  • Gotlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 154, Jonsson Johan

Giltighetstid 2013-03-22 till 2023-03-21


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning